yetisi

listen to the pronunciation of yetisi
Türkçe - İngilizce
ability
yeti
(Biyokimya) capacity
yeti
power
yeti
(Denizbilim) ability

Cats have the ability to see in the dark. - Kedilerin karanlıkta görme yetileri vardır.

Man has the ability to talk. - İnsan konuşma yetisine sahiptir.

anlama yetisi
understanding

Answers display different degrees of understanding. - Cevaplar, anlama yetisinin farklı derecelerini gösterir.

bilme yetisi
cognition
yeti
(Dilbilim) langue
yeti
competence
yeti
faculty
yeti
abominable snowman
ayırma yetisi
discernment, discrimination
dilbilgisi yetisi
(Dilbilim) grammatical competence
görme yetisi
sight
toplumsal dil yetisi
(Dilbilim) sociolinguistic competence
yeti
faculty, power meleke
yeti
psych. faculty, mental power
yineleme öğrenim yetisi
(Dilbilim) rote memorization ability
İngilizce - İngilizce

yetisi teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

yeti
a large hairy creature like a human which some people believe lives in the Himalayan mountains = Abominable Snowman
yeti
An unidentified humanoid animal said to live in the Himalayas
yeti
{i} Abominable Snowman (Tibetan)
yeti
large hairy humanoid creature said to live in the Himalayas
Türkçe - Türkçe

yetisi teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Yeti
kuvve
Yeti
meleke
yeti
İnsanda doğal olarak bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
yeti
Himalaya dağlarının Everest Bölgesinde yaşadığı rivayet edilen kar adam
yeti
Bellek, usa vurma, algılama veya imgeleme gibi insanın doğuştan gelen zihin güçlerinden herhangi biri, meleke
İngilizce - Türkçe

yetisi teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

yeti
Tibette yaşadağı farz olunan korkunç kar adamı
yetisi