power, capacity, skill, means

listen to the pronunciation of power, capacity, skill, means
İngilizce - Türkçe

power, capacity, skill, means teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ability
hüner
ability
{i} beceri

Becerisine güveniyor. - He has confidence in his ability.

İngilizce konuşma becerisi kazandı. - He acquired the ability to speak English.

ability
yetenek

Bu sıradan bir yetenek değildir. - This isn't any ordinary ability.

Biz onun yetenekli bir adam olduğunu kabul ediyoruz. - We admit that he is a man of ability.

ability
kabiliyet

Bir ülkenin ekonomik gücü sadece üretme kabiliyetinde değil aynı zamanda tüketme yeteneğinde de bulunur. - The economic strength of a country lies not alone in its ability to produce, but also in its capacity to consume.

Herkes kendi kabiliyetine göre çalıştı. - Everyone worked according to one's ability.

ability
{i} yeterlik
ability
{i} güç

Zayıflığı gösterme yeteneği bir güçtür. - The ability to show weakness is a strength.

ability
{i} iktidar
ability
istidat
ability
ustalık
ability
liyakat
ability
becerik
ability
kudret abilities kabiliyetler
ability
huk ehliyet
ability
melekeler
ability
(Tekstil) vasıf ( özellik )
İngilizce - İngilizce
{n} ability
power, capacity, skill, means