to make ashamed, confound, disgrace

listen to the pronunciation of to make ashamed, confound, disgrace
İngilizce - Türkçe

to make ashamed, confound, disgrace teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shame
{f} utandırmak
shame
{i} utanma

Utanmaz bir yalancı gülümseyerek konuşur. - A shameless liar speaks smilingly.

Bazı insanların hiç utanması yok. - Some people have no shame.

shame
utanç

Onlar utanç içinde başlarını eğdiler. - They hung their heads in shame.

Tom utançla başını eğdi. - Tom bowed his head in shame.

shame
mahcupluk
shame
yüzkarası
shame
mahcubiyet
shame
mahcup etmek
shame
maskaralık
shame
leke
shame
şerefsizlik
shame
yazık

Beni bir kez kandırırsan, sana yazıklar olsun. Beni iki kez kandırırsan, bana yazıklar olsun. - Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.

Yalan söylediğin için yazıklar olsun. - Shame on you for lying.

shame
{f} namusunu kirletmek
shame
{f} rezil etmek

Beni rezil etmek için çok çabaladın, değil mi? - You've tried so hard to put me to shame, haven't you?

shame
{f} tecâvüz etmek
shame
(isim) utanç, utanma, utanılacak şey, ayıp, yüz karası, leke, yazık
shame
{i} utanılacak şey
shame
{f} yazık etmek
shame
münasebetsiz şey
shame
{f} (birini)
shame
Shame on you! Ayıp! Utan Yazıklar olsun! For shame! Ayıp! It is a shame to laugh at On
İngilizce - İngilizce
{v} shame
to make ashamed, confound, disgrace