embarrassment; disgrace; dishonor

listen to the pronunciation of embarrassment; disgrace; dishonor
İngilizce - Türkçe

embarrassment; disgrace; dishonor teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shame
{f} utandırmak
shame
{i} utanma

Bazı insanların hiç utanması yok. - Some people have no shame.

Utanmaz bir yalancı gülümseyerek konuşur. - A shameless liar speaks smilingly.

shame
utanç

Onlar utanç içinde başlarını eğdiler. - They hung their heads in shame.

Tom utançla başını eğdi. - Tom hung his head in shame.

shame
mahcupluk
shame
yüzkarası
shame
mahcubiyet
shame
mahcup etmek
shame
maskaralık
shame
leke
shame
şerefsizlik
shame
yazık

Yazık olmuş Tom da gelemedi. - It's a shame Tom couldn't come, too.

Ne yazık ki beton yanmaz. - It's a shame that concrete doesn't burn.

shame
{f} namusunu kirletmek
shame
{f} rezil etmek

Beni rezil etmek için çok çabaladın, değil mi? - You've tried so hard to put me to shame, haven't you?

shame
{f} tecâvüz etmek
shame
(isim) utanç, utanma, utanılacak şey, ayıp, yüz karası, leke, yazık
shame
{i} utanılacak şey
shame
{f} yazık etmek
shame
münasebetsiz şey
shame
{f} (birini)
shame
Shame on you! Ayıp! Utan Yazıklar olsun! For shame! Ayıp! It is a shame to laugh at On
İngilizce - İngilizce
{i} shame
embarrassment; disgrace; dishonor