yarıp

listen to the pronunciation of yarıp
Türkçe - İngilizce
split
yarıp geçmek
break through

The submarine had to break through a thin sheet of ice to surface. - Denizaltı yüzeye doğru ince bir buz tabakasını yarıp geçmek zorunda kaldı.

yarıp geçmek
plough
yarıp geçmek
plow
yar
lover
yar
{i} love

I'd love to help you out, but I'm terribly busy. - Sana yardım etmek isterim ama çok fazla meşgulüm.

Tom asked me to help him write a love letter. - Tom bir aşk mektubu yazmasına yardım etmemi istedi.

yar
cleave
yar
{f} slit
yar
{f} riven
yar
{f} rived
yar
rive

The river is fifty yards across. - Nehir karşıdan karşıya elli yardadır.

I saw Tom the other day. He helped a kitten that was drowning in the river. - Geçen gün Tom'u gördüm. Nehirde boğulmakta olan bir kedi yavrusuna yardım ediyordu.

yar
Split
yar
recourse

His last recourse will be to go to his father for help. - Onun son başvurusu yardım için babasına gitmek olacak.

yar
clove

Is eating a clove of garlic every day beneficial to your health? - Her gün bir diş sarımsak yemek sağlığınız için yararlı mıdır?

yar
cloven
cepheyi yarıp geçme
breakthrough
yar
{i} scarp
yar
{f} breach
yar
{i} Cliff
yar
{i} precipice
yar
precipice, cliff
yar
incise
yâr
helper
yâr
beloved, love; lover
yâr
lover; friend
yâr
friend
İngilizce - İngilizce

yarıp teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

yar
Quick and agile; easy to hand, reef and steer

to make a ship best weighed, or yarest in her going.

yar
Yemen Arab Republic [Yemen (Sanaa) or North Yemen]; used for information dated before 22 May 1990 or CY91
yar
Youth at Risk
yar
A nautical exclamation used by sailors or pirates to express anger, dismay or approval
yar
No real translation, just used at the end of a verb to make it a command Not meant to be used when speaking to superiors Examples
yar
Yard and silvviculture materials including bark, woodchips, leaves, grass clippings, brush, small tree limbs, and stumps
yar
Especially of a sailboat, of a vessel which is quick, and agile. Of one which is easy to hand, reef and steer
Türkçe - Türkçe

yarıp teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

YÂR
(Osmanlı Dönemi) Âşık. Mâşuk, sevgili
YÂR
(Osmanlı Dönemi) Yardımcı
YÂR
(Osmanlı Dönemi) f. Dost, ahbab, tanıdık
yar
Sel sularının toprağı aşındırmasıyla meydana gelen yer yarığı, uçurum
yar
Uçurum
yar
Deniz, göl, ırmak gibi su kıyılarında veya karada dik yer, uçurum: "Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur."- Atasözü
yar
Yarık, çatlak
yarıp