yaşama

listen to the pronunciation of yaşama
Türkçe - İngilizce
living; survival
living

I love living with you. - Sizinle yaşamayı seviyorum.

She is used to living alone. - Yalnız yaşamaya alışkın.

exist

If it wasn't for alcohol, none of us would exist. - Eğer alkol olmasa, hiç birimiz yaşamayız.

Some Westerners no longer believe that their soul exists and that they have eternal life. - Bazı Batılılar ruhlarının var olduğuna ve sonsuz yaşama sahip olduklarına artık inanmıyorlar.

survival

Fear is essential for survival. - Korku yaşamak için gereklidir.

I wonder if keeping your head down and living safely is a survival instinct. - Başını yere eğmenin ve güvenle yaşamanın bir hayatta kalma içgüdüsü olup olmadığını merak ediyorum.

(Ticaret) subsistence
yaşamak
live

He will have lived here for ten years by the end of next month. - Gelecek ayın sonunda on yıldır burada yaşamakta olacak.

I would like to live in the quiet country. - Sakin bir ülkede yaşamak istiyorum.

yaşama gücü
vitality
yaşama coşkusu
zest for life
yaşama döndürmek
bestow hand on smb
yaşama döndürmek
resuscitate
yaşama döndürmek
restore smb. to life
yaşama döndürmek
resurrect
yaşama gücü
vigour [Brit.]
yaşama gücü
vigor
yaşama gücü
stamina
yaşama sıkı sıkı sarılma
tenacity of life
yaşama sımsıkı sarılmış
tenacious of life
yaşama yüzdesi
survival percent
yaşamak
experience

That's why I like traveling, and would like to experience many different cultures. - Bu nedenle seyahat etmeyi severim ve pek çok farklı kültürü yaşamak isterim.

Fadil wanted to experience that type of life. - Fadıl o türde hayat yaşamak istiyordu.

ot gibi yaşama
vegetation
yaşa
{f} live

Nobody lives in this house. - Bu evde hiç kimse yaşamıyor.

Mike has a friend who lives in Chicago. - Mike'ın Şikago'da yaşayan bir arkadaşı var.

yaşamak
exist

I'm sick of this hand-to-mouth existence. - Kıt kanaat yaşamaktan usandım.

yaşamak
{f} subsist
yaşamak
to live; to exist; to inhabit, to dwell, to live; to experience, to live through; to lead a life of luxury, to lead a carefre life
yaşamak
dwell
yaşamak
affect
beklenen yaşama süresi
life expectancy
birlikte yaşama
cohabiting
birlikte yaşama
living together
yaşamak
live through
yaşa
{f} living

I love living with you. - Sizinle yaşamayı seviyorum.

I think that our living together has influenced your habits. - Sanırım birlikte yaşamamız senin alışkanlıklarını etkiledi.

yaşamak
know

Tom knows he doesn't have long to live. - Tom yaşamak için uzun zamanı olmadığını biliyor.

Tom didn't know where Mary wanted to live. - Tom, Mary'nin nerede yaşamak istediğini bilmiyordu.

yaşamak
abide
yaşamak
come through
yaşamak
shift
apartman dairesinde yaşama
cliff dwelling
barış içinde bir arada yaşama ilkesi
(Hukuk) peaceful coexistence
başkasının sırtından yaşama
dependence
başkasının sırtından yaşama
dependance
beraber yaşama
cohabitation
bir arada yaşama
coexistence
birlikte yaşama
concubinage
birlikte yaşama
common marriage
birlikte-yaşama
(Jeoloji) mutualism
daha uzun yaşama
survival
dost hayatı yaşama
(Kanun) living in adultery
evlenmeden beraber yaşama
cohabitation
evlenmeden birlikte yaşama
free love
iyi yaşama
good living
kayalıklarda yaşama
cliff dwelling
köyde yaşama
rustication
muhtemel yaşama müddeti
(Ticaret) probable life
sürgünde yaşama
exile
sürü halinde yaşama
gregariousness
toplumdan uzak yaşama
seclusion
vahşi yaşama geri dönmüş
(hayvan) feral
yaşa
whoopee
yaşa
huzza
yaşa
viva
yaşa
{ü} hurray

Hurray! I have found it! - Yaşasın! Ben onu buldum!

yaşa
long live

Long live the Tatoeba Project! - Çok yaşa Tatoeba Projesi!

Long live the Soviet Union! - Çok yaşa Sovyetler Birliği!

yaşa
cheers
yaşa
hooray
yaşa
hurrah
yaşa
know

They don't know what difficulties Tom went through in his youth. - Onlar, Tom'un gençliğinde hangi zorlukları yaşadığını bilmiyorlar.

We love our mother almost without knowing it, without feeling it, as it is as natural as to live. - Biz neredeyse bilmeden, hissetmeden annemiz severiz, çünkü o yaşamak kadar doğaldır.

yaşa
Hurray!, Hooray!
yaşa
subsist
yaşa
inhabit

What animals inhabit those islands? - Şu adalarda hangi hayvanlar yaşar?

In this country, most of the inhabitants are Sunni Muslims. - Bu ülkede yaşayanların çoğu Sünni Müslümandır.

yaşamak
taste
yaşamak
to live on (a certain amount of money, food, etc.)
yaşamak
Thanks a lot!/Thanks a million!
yaşamak
inhabit
yaşamak
to live well, enjoy life; to live in clover, have it made. Yaşa!
yaşamak
Hurrah!/Hurray!/Bravo!
yaşamak
to have, experience, or enjoy (a period of time, spell of weather): Savaş yıllarını yaşadılar. They experienced the war years. Güzel bir sonbahar yaşıyoruz. We're enjoying a beautiful fall
yaşamak
to live in, inhabit
yaşamak
Well done!/Good for you! Yaşadık! We're in clover!/We've got it made!
çıplak yaşama öğretisi
nudism
Türkçe - Türkçe
Yaşamak işi
yaşama gücü
Hayatın zorluklarına karşı mücadele etme gücü veya kuvveti
yaşama sevinci
Maddî, manevî mutluluk içinde devamlı yaşamak
yaşama sevinci
Acıyı bal eylemek, sürekli hoşgörü içinde olmak
yaşama sevinci
Hâlinden, yaşantısından memnun olma duygusu
yaşama uğraşısı
Yaşama çabası
yaşama çabası
Canlı varlıkların bulundukları çevrenin her türlü zorluğu karşısında yaşayabilmek için verdikleri savaş
yaşamak
Herhangi bir durumda bulunmak veya olmak
Yaşa
yaşasın
Yaşamak
durmak
Yaşamak
(Osmanlı Dönemi) ASY
Yaşamak
(Osmanlı Dönemi) FÜKUK
Yaşamak
geçmek
Yaşamak
(Osmanlı Dönemi) FEDM
Yaşamak
muammer olmak
ortak yaşama
Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu
yaşa
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
yaşa
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir: "Ey vatan, ey mübarek vatan, bin yaşa."- T. Fikret
yaşamak
Görüp geçirmek, başından geçmek
yaşamak
Oturmak,.eğleşmek
yaşamak
Görüp geçirmek, başından geçmek: "Balkan Savaşının bütün acılarını yaşamış bir ailenin kızıydı."- N. Cumalı
yaşamak
Varlığını sürdürmek
yaşamak
Sürmek, devam etmek
yaşamak
Sağ olmak
yaşamak
Geçinmek
yaşamak
Bir durumu yaşar gibi olmak, bir durumla özdeşleşmek, duymak, hissetmek: "Sen genç gibi yaşar, ihtiyar gibi ölürsün."- Ö. Seyfettin
yaşamak
Bir durumu yaşar gibi olmak, bir durumla özdeşleşmek, duymak, hissetmek
yaşamak
Keyfi yerine gelmek, mutlu olmak, işleri yolunda olmak
yaşamak
Oturmak, eğleşmek
yaşamak
Varlık, endişesiz, hoş vakit geçirmek, keyif sürmek
yaşamak
Canlılığını, hayatını sürdürmek: "Hiçbir şey yaşarken daha önemli değildir."- A. İlhan
yaşamak
Canlılığını, hayatını sürdürmek; sağ olmak
yaşamak
Varlıklı, endişesiz, hoş vakit geçirmek, keyif sürmek: "Tek başına manevra yapan bir lokomotif rahatlığı ile hayatını yaşıyor."- H. Taner
yaşama