yüklen

listen to the pronunciation of yüklen
Türkçe - İngilizce
{f} overdrive
{f} overdriven
taken over
take over
took over
tookover
takenover
take#over
yükle
(Bilgisayar) install

I have installed Microsoft Office on my personal computer, so please use its file format when you send me the attachment. - Benim kişisel bilgisayarıma Microsoft Office yükledim, bu yüzden bana eklenti gönderdiğinde lütfen onun dosya formatını kullan.

I'd like you to help me install this software. - Bu yazılımı yüklememe yardımcı olmanı istiyorum.

yükle
{f} laded
yükle
weigh down
yükle
impute
yükle
impute to
yükle
{f} loading

We're ready to begin loading the truck. - Kamyonu yüklemeye hazırız.

Tom started loading the gun. - Tom silahını yüklemeye başladı.

yükle
load down
yükle
upload

I can't figure out how to upload an image. - Bir resmin nasıl yükleneceğini bilmiyorum.

As soon as I can get my son to scan our family photos, I'll upload some of them to our website. - Aile fotoğraflarımızı oğluma taratır taratmaz, onlardan bazılarını web sitemize yükleyeceğim.

yükle
{f} laden
yükle
lade
yükle
{f} loaded

The men loaded the baggage into the truck. - Adamlar bagajı kamyona yükledi.

Tom loaded the cars onto the ferryboat. - Tom arabaları araba vapuruna yükledi.

yükle
weight down
yükle
{f} load

The men loaded the baggage into the truck. - Adamlar bagajı kamyona yükledi.

We loaded a lot of luggage into the car. - Arabaya bir sürü bagaj yükledik.

yükle
{f} burden

Everyone has their own burdens. - Herkesin kendi yükleri vardır.

I don't want to burden you with my troubles. - Size sorunlarımı yüklemek istemiyorum

yükle
{f} lading
yükle
{f} task
yükle
download

She downloaded an antivirus. - O, bir antivirüs yükledi.

I downloaded the file that Tom uploaded. - Tom'un yüklemiş olduğu dosyayı indirdim.

yükle
burdened
yükle
weight#down
yükle
imputeto
yükle
{f} weight

If you load too much weight in this box, it's going to blow up. - Bu kutuya çok fala ağırlık yüklersen patlar.

yükle
weightdown
yükle
weigh#down
yükle
loaddown
yükle
weighdown
yükle
charging
yüklen