worthwhile

listen to the pronunciation of worthwhile
İngilizce - Türkçe
{s} zaman harcamaya değer; zahmete değer; yararlı, faydalı
sıkıntıya girmeye değer
yapmaya değer
yararlı

Bence o yapılması yararlı bir şey. - I think it's a worthwhile thing to do.

Tom yararlı bir şey söylemedi. - Tom didn't say anything worthwhile.

harcanan emeğe değer
zaman harcamaya değer

Gazeteciye göre, bu, hayatı zaman harcamaya değer yapar. - According to the newspaperman, it makes life worthwhile, doesn't it?

Zaman harcamaya değer bir şey yapacağımızı umuyorum. - I hope we're going to do something worthwhile.

zahmetine değer
dişe dokunur
{s} değer

Bu kitap okumaya değer. - It is worthwhile to read this book.

İnsanları mutlu eden şeyin ne olduğunu düşünmeye değer. - It is worthwhile considering what it is that makes people happy.

uğraşmaya değer

Tatlı suyun pahalı olduğu yerde suyu tuzdan arındırmak uğraşmaya değer. - Desalination of water is worthwhile where fresh water is expensive.

{s} zamana değer

Bu kitabı okumak gerçekten zamana değerdi. - Reading this book was really worthwhile.

(Mukavele) değerli, faydalı, dişe dokunur, zahmetine değer
zahmete değer
değerli
worthwhileness
sıkıntıya değme
it's worthwhile
o değerli's
İngilizce - İngilizce
Good and important enough to spend time, effort, or money on

Doing volunteer work to help others is truly worthwhile.

sufficiently valuable to justify the investment of time or interest; "a worthwhile book
{s} rewarding, beneficial, profitable
If something is worthwhile, it is enjoyable or useful, and worth the time, money, or effort that is spent on it. The President's trip to Washington this week seems to have been worthwhile It might be worthwhile to consider your attitude to an insurance policy. if something is worthwhile, it is important or useful, or you gain something from it
sufficiently valuable to justify the investment of time or interest; "a worthwhile book"
it is worthwhile
it is worth the effort, it will be valuable
worthwhileness
{i} profitability; state of being worth the work (or worth the time, money, etc.)
worthwhileness
value sufficient to repay time or effort spent
worthwhileness
the contition of being worthwhile
worthwhile