meritorious

listen to the pronunciation of meritorious
İngilizce - Türkçe
saygıya değer
meziyetli
(Ticaret) esasa ilişkin
övgüye değer
değerli

Başkalarına iyilik etmek değerli bir harekettir; başkalarını incitmek bir günahtır. - To do good to others is a meritorious act; to hurt others is a sin.

meziyet sahibi
methedilmeye değer
hürmete layık
meritoriously övülecek surette
{s} övülmeğe değer
övgüye layık
meritorious service unit plaque
(Askeri) BİRLİK DEĞERLİ HİZMET PLAKASI: Bak. "Meritorious Unit Commendation"
meritorious unit commendation
(Askeri) BİRLİK DEĞERLİ HİZMET PLAKASI: Düşmana karşı yapılan harekatta, olağanüstü bir hizmetin taktire şayan bir şekilde ifa edildiğini belirten birlik nişanı. Buna evvelce "Meritorious Service Unit Plaque" denirdi
meritorious unit emblem
(Askeri) BİRLİK DEĞERLİ HİZMET SEMBOLÜ: Birlik değerli hizmet plakası ile taltif edilen bir birliğin personeli tarafından taşınan bir nişan
meritoriousness
değerlilik
Joint Meritorious Unit Award
(Askeri) Müşterek Birlik Değerli Hizmet Ödülü
meritoriously
övgüye layık şekilde
İngilizce - İngilizce
deserving of merit or commendation; deserving reward

The policeman received the Award of Meritorious Service from his grateful department.

{a} deserving of reward or honor, good
Possessing merit; deserving of reward or honor; worthy of recompense; valuable
deserving reward or praise; "a lifetime of meritorious service"; "meritorious conduct"
possessing such merit as to be meritorious
{s} deserving praise, excellent, outstanding, worthy
approval If you describe something as meritorious, you approve of it for its good or worthwhile qualities. I had been promoted for what was called gallant and meritorious service. very good and deserving praise
deserving reward or praise; "a lifetime of meritorious service"; "meritorious conduct
desertful
meritory
meritoriously
{a} in a deserving manner, justly
meritoriousness
{n} desert, a right, a claim
Meritoriousness
deservedness
meritoriously
in a meritorious manner; "he served his country meritoriously
meritoriously
In a meritorious manner
meritoriously
in a praiseworthy manner, in a manner worthy of commendation
meritoriousness
The property of being meritorious
meritoriousness
{i} state of being praiseworthy, state of being commendable
meritorious