working or functioning properly; all right, satisfactory

listen to the pronunciation of working or functioning properly; all right, satisfactory
İngilizce - Türkçe

working or functioning properly; all right, satisfactory teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in order
sırayla

Temel etiketleri sırayla öğrenelim. - Let's learn the basic tags in order.

Öğrenciler sırayla cevap verdi. - The students answered in order.

in order
sıralı
in order
yolunda

Burada her şey yolunda. - Everything's in order here.

O gelinceye kadar her şey yolundaydı. - Everything was in order until he came.

in order
nizamlı
in order
uygun

Tebrikler kesinlikle usulüne uygun. - Congratulations are definitely in order.

Gelirine uygun bir şekilde yaşamak için ekstra giderleri kısmalısın. - You must cut down on extra expenses in order to live within your means.

in order
usule uygun
in order
sıra ile
in order
usulüne göre
in order
ahenkli
İngilizce - İngilizce
in order
working or functioning properly; all right, satisfactory