work on

listen to the pronunciation of work on
İngilizce - Türkçe
-in yapımıyla uğraşmak
üzerinde çalışmak

Ben bir deneme üzerinde çalışmak zorunda kaldım. - I had to work on an essay.

Şirket birleşmeler ve diğer fırsatlar üzerinde çalışmak için 25 yeni ortak ekledi. - The firm has added 25 new associates to work on mergers and other deals.

nakışlamak
-e ağırlık vermek
hazırlamak
etkilemek
yapmak
tesir etmek
(birini) ikna etmeye çalışmak
(deyim) work on someone etkilemeye çalışmak
(Fiili Deyim ) -e tesir etmek , kandırmaya çalışmak
-i etkilemek, -e tesir etmek
-i yapmak; -i hazırlamak; -in üzerinde çalışmak; -in yapımıyla
influence
tesir etmek
influence
tesir eden kimse veya şey
influence
{i} tesir
influence
{f} sözünü geçirmek
influence
{f} söz geçirmek
influence
etki,v.etkile: n.etki
influence
etkilenim
influence
dili sarhoş
influence
sözü geçen kimse
influence
sözü geçerlik
influence
torpil
influence
nüfuz

Onun ülkesinde büyük nüfuzu var. - He has great influence in his country.

influence
etkili/nüfuzlu kimse
influence
etki

Sanırım birlikte yaşamamız alışkanlıklarını etkiledi. - I think that our living together has influenced your habits.

Ülkesinin üstünde büyük etkisi var. - He has a great influence on his country.

influence
{f} etkilemek

Neden onu etkilemek için çalışmalılar? - Why should they try to influence him?

to work on
üzerinde çalışmak
influence
slang piston
İngilizce - İngilizce
to shape, form or improve something

John's in the studio working on the plans for the new house.

to exercise influence on someone

Leave it to me. I'll try to work on the boss to give us the day off.

to exert effort in order to do, make, or perform something; "the child worked at the multiplication table until she had it down cold"
shape, form, or improve a material; "work stone into tools"; "process iron"; "work the metal"
influence
work on

  Türkçe nasıl söylenir

  wırk ôn

  Telaffuz

  /ˈwərk ˈôn/ /ˈwɜrk ˈɔːn/

  Etimoloji

  [ 'w&rk ] (noun.) before 12th century. Middle English werk, work, from Old English werc, weorc; akin to Old High German werc work, Greek ergon, Avestan varandzem activity.

  Videolar

  ... you've got to work on the problems ...
  ... But if your brother is at work on a desktop or a laptop, why ...

  Günün kelimesi

  byronic