with one's back to the wall

listen to the pronunciation of with one's back to the wall
İngilizce - Türkçe
kanının son damlasına kadar
var gücüyle
sonuna kadar
son nefesine kadar
İngilizce - İngilizce

with one's back to the wall teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

with his back to the wall
in a desperate situation
with one's back to the wall

    Türkçe nasıl söylenir

    wîdh wʌnz bäk tı dhi wôl

    Telaffuz

    /wəᴛʜ ˈwənz ˈbak tə ᴛʜē ˈwôl/ /wɪð ˈwʌnz ˈbæk tə ðiː ˈwɔːl/