whatever pertains to the subject under consideration; all things

listen to the pronunciation of whatever pertains to the subject under consideration; all things
İngilizce - Türkçe

whatever pertains to the subject under consideration; all things teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

everything
her şey

Her şeyi sepetime koy. - Put everything in my basket.

Onun hakkında her şey griydi. - Everything about him was grey.

everything
en önemli şey
everything
herşey

Maria, 35 yılı aşkın bir süredir arazide istihdam edildiği için, sütçülük hakkında herşeyi bilir. - Maria knows everything there is to know about dairying, having been employed in the field for over 35 years.

Tom'a herşeyin yolunda olduğunu söyle. - Tell Tom everything's fine.

İngilizce - İngilizce
everything
whatever pertains to the subject under consideration; all things