weakly; foolishly; stupidly

listen to the pronunciation of weakly; foolishly; stupidly
İngilizce - Türkçe

weakly; foolishly; stupidly teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

simply
gösterişsiz bir şekilde
simply
bayağı
simply
tek yapmanız gereken
simply
kolay bir şekilde
simply
sadece

Güzel bir bayanı öperken güvenle araba sürebilen bir sürücü sadece öpücüğe hakettiği ilgiyi vermiyordur. - Any man who can drive safely while kissing a pretty lady is simply not giving the kiss the attention it deserves.

Hastalar çoğunlukla sadece hastalıklarına boyun eğdikleri için ölürler. - Patients often die simply because they yield to their diseases.

simply
basit/sade bir şekilde
simply
son derece
simply
gerçekten

O, partide o kadar komikti ki gerçekten gülmeme engel olamadım. - He was so funny at the party that I simply couldn't restrain my laughter.

simply
Bir şeyin tekliğini vurgulamak için kullanılır: He writes
simply
(zarf) basitçe, açıkça, yalın biçimde, sade bir şekilde, sırf, tamamen, sadece, yanız, özentisiz
simply
özentisiz
simply
sırf
simply
tamamen

Şunu kabul edelim ki bu cümle tamamen kötü. - Let's face it: this sentence is simply bad.

Geçen gün onun bize söylediğinin tamamen bir anlamı yok, değil mi? - What he told us the other day simply doesn't make sense, does it?

simply
budalaca
simply
açık ve samimi bir şekilde
simply
basit olarak
simply
yanız
simply
basitçe

Basitçe vaz geçemezsin. - We can't simply give up.

Lütfen onu daha basitçe açıklayın. - Please explain it more simply.

simply
sade bir şekilde

Lütfen onu daha sade bir şekilde açıklar mısın? - Would you please explain it more simply?

İngilizce - İngilizce
simply
weakly; foolishly; stupidly