verbal misrepresentation intended to take advantage of you in some way

listen to the pronunciation of verbal misrepresentation intended to take advantage of you in some way
İngilizce - İngilizce
hanky panky
slickness
trickery
skulduggery
skullduggery
verbal misrepresentation intended to take advantage of you in some way

  Heceleme

  ver·bal mis·rep·re·sen·ta·tion in·tend·ed to take ad·van·tage of you in some way

  Türkçe nasıl söylenir

  vırbıl mîsreprîzenteyşın întendıd tı teyk ädväntîc ıv yu în sʌm wey

  Telaffuz

  /ˈvərbəl məsˌreprəzenˈtāsʜən ənˈtendəd tə ˈtāk adˈvantəʤ əv ˈyo͞o ən ˈsəm ˈwā/ /ˈvɜrbəl mɪsˌrɛprɪzɛnˈteɪʃən ɪnˈtɛndəd tə ˈteɪk ædˈvæntɪʤ əv ˈjuː ɪn ˈsʌm ˈweɪ/