sinsilik

listen to the pronunciation of sinsilik
Türkçe - İngilizce
slyness
slyness, subtlety in deceit
sneaking
stealthiness
furtiveness
insidiousness (of a disease)
hanky-panky
insidiousness
stealthy
hankypanky
furtive
hanky panky
cattiness
sinsi
sneaky

Do people ever accuse you of being sneaky? - İnsanlar seni hiç sinsi olmakla suçlar mı?

Tom is quite sneaky, isn't he? - Tom oldukça sinsi, değil mi?

sinsi
{s} sly

She looked at me with a sly smile on her face. - O, yüzünde sinsi bir gülümsemeyle bana baktı.

The innkeeper grinned slyly. - Hancı sinsice sırıttı.

sinsi
insidious

That's a very insidious disease. You don't notice it until it's too late. - Bu çok sinsi bir hastalık. Çok geç olana kadar onu fark etmezsiniz.

What an insidious assumption. - Ne kadar sinsi bir varsayım.

sinsi
devious
sinsi
(Askeri) black
sinsi
mischievous
sinsi
hole-and-corner
sinsi
Machiavellian
sinsi
{i} sneak

Tom was caught sneaking out of the room. - Tom odadan sinsice çıkarken yakalandı.

Tom sneaked up behind the guard and clobbered him with a monkey wrench. - Tom korumanın arkasına sinsice yaklaştı ve onu İngiliz anahtarıyla dövdü.

sinsi
stealthy
sinsi
insidious (disease)
sinsi
sneaking

Tom was caught sneaking out of the room. - Tom odadan sinsice çıkarken yakalandı.

sinsi
sly, stealthy, sneaky; (hastalık) insidious
sinsi
sly, adroit at deception, subtle in deceit
sinsi
furtive

The spy was very furtive as he stole the keys from the guard. - Ajan bekçiden anahtarları çalarken çok sinsiydi.

sinsi
catty
sinsi
hole and corner
sinsi
slinky
sinsi
gloating
sinsi
snaky
sinsi
cattish
sinsi
underarm
sinsi
underhand
sinsi
lefthanded
Türkçe - Türkçe
Sinsi olma durumu veya sinsice davranış
sinsi
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan: "Bu kadın ne kadar inatçı, sinsi bir kadın!"- M. Ş. Esendal
sinsi
Gizlilik ve kurnazlık belirten: "Beklenilmeyen, sessiz, sinsi bir giriş."- R. H. Karay
sinsi
Gizlice başlayan, yavaş gelişen ve ağır sonuçlar doğurabilen (hastalık vb.)
sinsi
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
sinsi
Gizlice başlayan, yavaş gelişen ve ağır sonuçlar doğurabilen (hastalık vb.): "Birtakım aslı faslı olmayan ağrılar yaratan sıtma mikrobu gibi sinsi bir yorgunluk vardı."- S. F. Abasıyanık
sinsi
Gizlilik ve kurnazlık belirten
sinsilik