veda

listen to the pronunciation of veda
Türkçe - İngilizce
farewell

We are giving a farewell party for him tonight. - Bu akşam onun için bir veda partisi düzenliyoruz.

A farewell party was held in honor of Mr Smith. - Bir veda partisi, Bay Smith'in şerefine düzenlendi.

leave-taking
vedas

The Vedas were written in Sanskrit. - Vedalar Sanskritçe yazılmıştır.

fare

We are giving a farewell party for him tonight. - Bu akşam onun için bir veda partisi düzenliyoruz.

A farewell meeting was held in honor of Mr Jones. - Bir veda toplantısı, Bay Jones'un şerefinde düzenlendi.

valedictory
valediction
leave

I took my leave of them at the gate. - Onlarla kapıda vedalaştım.

He said farewell as he was about to leave. - O ayrılmak üzereyken vedalaştı.

parting
farewell, good-bye
adieus
adieux
adieu
rigveda
veda etmek
say goodbye

Tom wanted to say goodbye to Mary. - Tom Mary'ye veda etmek istedi.

Tom was looking for you to say goodbye. - Tom veda etmek için seni arıyordu.

veda partisi
farewell party

A farewell party was held in honor of Mr Smith. - Bir veda partisi, Bay Smith'in şerefine düzenlendi.

We are giving a farewell party for him tonight. - Bu akşam onun için bir veda partisi düzenliyoruz.

veda busesi
farewell kiss
veda busesi
goodbye kiss
veda etme
leave-taking
veda etmek
say farewell

She was forced to say farewell to the city of her birth. - O doğduğu şehre veda etmek zorunda kaldı.

veda etmek
say good-bye
veda hutbesi
the farewell sermon
veda konuşmacısı
valedictorian
veda konuşması yapan
valedictorian
veda etme
leave taking
veda etmeden gitmek
take french leave
veda etmek
make one's adieus
veda etmek
take leave
veda etmek
to say good-bye, to bid farewell
veda etmek
take one's farewell of
veda etmek
bid smb. farewell
veda etmek
bid farewell
veda etmek
to say farewell (to), say good-bye (to)
veda etmek
make one's farewells
veda etmek
take one's leave
veda etmek
bid a person adieu
veda etmek
take leave of
veda hutbesi
last speech
veda hutbesi
last khutbah
veda konuşması
valedictory
veda konuşması
valediction
veda nutku
valedictory address
veda yazısı
(Kanun) letter of farewell
veda yemeği
farewell dinner
veda öpücüğü
parting kiss
veda öpücüğü vermek
kiss smb. goodbye
bekarlığa veda partisi
Bachelor party (or bachelorette party): A party given for a man (or woman) who is about to get married, attended by men (or women) only
el veda
hand goodbye
veda etmek
to bid farewell
bekârlığa veda etmek
change one's condition
el sallayarak veda etmek
wave a farewell
mendil sallayarak veda etmek
wave a farewell
İngilizce - İngilizce
A large body of texts originating in Ancient India. They form the oldest layer of Sanskrit literature and the oldest sacred texts of Hinduism
{n} a sacred book among the Hindoos, of which there are four
Ancient Hindu scripture written in Sanskrit
{i} sacred Hindu writings; any of the four holy books of the Veda
the oldest writings of the Hindu religion. Any of a group of sacred hymns and verses composed in archaic Sanskrit, probably in the period 1500-1200 BC. Together they form a body of liturgical literature that grew up around the cult of the soma ritual. They extol the hereditary deities that personified various natural and cosmic phenomena. The entire corpus of Vedic literature, including the Upanishads, was considered the product of divine revelation. The Vedas were handed down orally for many generations before being committed to writing. Even today, several are recited with intonation and rhythm associated with the early days of Vedic religion. See also Rig Veda, Vedanta
(from the Sanskrit word for `knowledge') any of the most ancient sacred writings of Hinduism written in early Sanskrit; traditionallly believed to comprise the Samhitas, the Brahmanas, the Aranyakas, and the Upanishads
Literally, "Knowledge", the authoritative scriptures of the Hindus
the 4th cakra, with melakartas containing M1, R2, and G2, comprising numbers 19-24
or vedas - Veda means knowledge and the four vedas are basic scriptures of sanatana dharma which all yogis refer to as the ultimate scriptural authority
The most ancient of the Hindu scriptures
knowledge
The ancient sacred literature of the Hindus; also, one of the four collections, called Rig-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, and Atharva-Veda, constituting the most ancient portions of that literature
Rig-Veda
the first of the four holy books of the Veda, which contains prayers and hymns to gods in the Hindu religion
Vedas
plural of Veda
atharva-veda
a collection of mantras and formulas
rig-veda
a Veda consisting of a collection of Hindu poems dating from before 2000 BC
sama-veda
a collection of mantras and tunes for use with the Rig-Veda
vedas
(also Veda): The most sacred and authoritative of the vast array of Hindu scriptures, composed of four strands: Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, and Atharva Veda, each of which is made up of Samhitas (hymns), Brahmanas (prose commentary), and Upanishads (philosophical speculation)
vedas
the four ancient, authoritative Hindu scriptures regarded as divinely revealed (Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, and Athara Veda); they contain codes of conduct for religious and social life
vedas
the four Vedic ancient scriptures of India, namely the Rg, Sama, Yajur and Atharva
vedas
Four collections of ancient prayers and rituals included in Hindu sacred scripture Four collections of ancient prayers and rituals included in Hindu sacred scripture
vedas
Sacred books of the Hindus
vedas
Aryan hymns originally transmitted orally but written down in sacred books from the 6th century b c e (pp 58, 174)
vedas
the hymns of knowledge revealed by the Lord Himself at the beginning of creation
vedas
Literally, it means knowledge They are basic scriptures of Hinduism in India, composed between 2000 and 500 B C They consist of Rg-veda, Sama-veda, Yajur-veda and Atharva-veda The collection is also known as the Vedic Samhita Apart from Samhita, the Vedic literature regarded as Sruti were Brahmana, Aranyaka and Upanisads
vedas
most ancient Hindu scriptures, composed of hymns to various deities There are four collections of these hymns, known as Rigveda, samaveda, yajurveda and Atharvaveda
vedas
collections of religious writings composed in India between 1800 BC and 500 BC which contain the basic teachings of philosophical Hinduism
vedas
Most ancient Hindu scriptures, composed of hymns to various deities There are four collections of theses hymns, known as Rigveda, Samaveda, Yajurveda and Atharveda
vedas
The most sacred Hindu scriptures, regarded as revealed by God They contain hymns in praise of God, sacrificial prayer and sacrificial ceremonies and the mystic teachings of the ancient sages The four Vedas are the Rigveda, Yajurveda, Samveda and Atharvaveda
vedas
The revealed scriptures of the Hindus, consisting of the Rig-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda and Atharva-Veda
vedas
the four original scriptures (Rg, Sama, Atharva and Yajur)
vedas
the most ancient recorded scriptures of knowledge of the Self Traditionally divided in four separate books: Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, and Atharva Veda
yajur-veda
a collection of sacrificial formulas and prayers
Türkçe - Türkçe
Ayrılırken birbirine selam ve esenlik dileme: "Zaten ayrılması sırasında elimi sıkışı, yüzüme bakışı, acelesi ve tuhaflığı bir vedaya benziyordu."- R. H. Karay
Hindular'ın kutsal kitabı
Ayrılırken birbirine selâm ve esenlik dileme
veda hutbesi
Veda Hutbesi, 632 yılında İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed tarafından yüzyirmibin kadar müslümana irad edilmiş olan dini metnin adı. Hazreti Muhammed bu son hutbesinde, bundan sonra bir daha haccedemeyeceğini bildirip vefatının yaklaştığını ima ettiği, sonraki gelen günler de onun bu sözlerini doğruladığı için bu hacca Veda Haccı, bu hac esnasında irad ettiği hutbeye de Veda Hutbesi adı verildi. Veda Hutbesi her ne kadar tek bir hutbe imiş gibi kabul edilmekteyse de, gerçekte bu hutbe, Arafatta, Minada ve bir gün sonra yine Mina'da olmak üzere arife günü ile bayramın 1. ve 2. günlerinde parça parça irad edilmiştir. Değişik yer ve zamanlarda irad edildiği için de hutbe, birçok kişi tarafından birbirinden farklı şekillerde rivayet edilmiştir. Kişinin ya da gurubun duyduğunu başkaları işitmediğinden, hutbenin tamamının bir araya toplanmasında bu farklı rivayetlerden yararlanılmış ve daha sonraki yıllarda bu üç ayrı yer ve zamanda tamamlanan hutbe tek bir hutbe olarak bir araya getirilmiştir
veda hutbesi
Veda Hutbesi, 632 yılında İslam dininin peygamberi Hazreti Muhammed tarafından yüz bini aşkın müslümana irad edilmiş olan dini metnin adı. Veda Hutbesi Hazreti Muhammed'in 114000 kadar hacıya hitaben irad ettiği bir hutbedir. Muhammed bu son hutbesinde, bundan sonra bir daha haccedemeyeceğini bildirip vefatının yaklaştığını ima ettiği, sonraki gelen günler de onun bu sözlerini doğruladığı için bu hacca Veda Haccı, bu hac esnasında irad ettiği hutbeye de Veda Hutbesi adı verildi. Veda Hutbesi her ne kadar tek bir hutbe imiş gibi kabul edilmekteyse de, gerçekte bu hutbe, Arafatta, Minada ve bir gün sonra yine Mina'da olmak üzere arife günü ile bayramın 1. ve 2. günlerinde parça parça irad edilmiştir. Değişik yer ve zamanlarda irad edildiği için de hutbe, birçok kişi tarafından birbirinden farklı şekillerde rivayet edilmiştir. Kişinin ya da gurubun duyduğunu başkaları işitmediğinden, hutbenin tamamının bir araya toplanmasında bu farklı rivayetlerden yararlanılmış ve daha sonraki yıllarda bu üç ayrı yer ve zamanda tamamlanan hutbe tek bir hutbe olarak bir araya getirilmiştir
VEDA'
(Osmanlı Dönemi) Ayrılık
VEDA'
(Osmanlı Dönemi) Ayrılışta selâmlamak
VEDA'
(Osmanlı Dönemi) "Allah'a ısmarladık" demek
veda etmek
Vedalaşmak, esenleşmek
veda etmek
Sevilen bir şeyle olan ilgisini kesmek
İngilizce - Türkçe

veda teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

vedas
veda

Vedalar Sanskritçe yazılmıştır. - The Vedas were written in Sanskrit.

rig veda
teçhizat Veda
veda