come into existence

listen to the pronunciation of come into existence
come into existence

  Heceleme

  come in·to ex·ist·ence

  Türkçe nasıl söylenir

  kʌm întı egzîstıns

  Telaffuz

  /ˈkəm əntə egˈzəstəns/ /ˈkʌm ɪntə ɛɡˈzɪstəns/

  Etimoloji

  [ 'k&m ] (verb.) before 12th century. Middle English, from Old English cuman; akin to Old High German queman to come, Latin venire, Greek bainein to walk, go.

  Günün kelimesi

  sward