uygun şekilde

listen to the pronunciation of uygun şekilde
Türkçe - İngilizce
properly

The iPad would be a perfect solution for me if it could properly display web pages with Flash content. - IPad Flash içeriği ile web sayfalarını uygun şekilde görüntüleyebilseydi, benim için mükemmel bir çözüm olurdu.

Properly used, certain poisons will prove beneficial. - Uygun şekilde kullanılırsa, belirli zehirler yararlı olacaktır.

suitably

The house is suitably isolated. - Ev uygun şekilde yalıtılmış.

uygun bir şekilde
properly

We're going to do it properly. - Biz onu uygun bir şekilde yapacağız.

Tom wanted to do his job properly. - Tom işini uygun bir şekilde yapmak istedi.

Antlaşmanın 252. maddesinde öngörülen usule uygun şekilde hareket ederek
(Hukuk) acting in accordance with the procedure laid down in article 252 of the Treaty
uygun bir şekilde
fairly
uygun bir şekilde
fair
uygun bir şekilde
worthily
uygun bir şekilde
agreeably
uygun bir şekilde
warrantably
uygun şekilde