antlaşmanın 252. maddesinde öngörülen usule uygun şekilde hareket ederek

listen to the pronunciation of antlaşmanın 252. maddesinde öngörülen usule uygun şekilde hareket ederek
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) acting in accordance with the procedure laid down in article 252 of the Treaty
antlaşmanın 252. maddesinde öngörülen usule uygun şekilde hareket ederek

    Heceleme

    ant·laş·ma·nın 252. mad·de·sin·de ön·gö·rü·len u·su·le uy·gun şe·kil·de ha·re·ket e·de·rek

    Günün kelimesi

    gestalt