uygar

listen to the pronunciation of uygar
Türkisch - Englisch
civilised
{s} civilized

All civilized countries are against war. - Bütün uygar ülkeler savaşa karşıdır.

If it were not for electricity, our civilized life would be impossible. - Eğer elektrik olmasaydı bizim uygar yaşantımız imkansız olurdu.

civilized medeni
civil

We discovered relics of an ancient civilisation. - Eski bir uygarlıkla ilgili kalıntılar bulduk.

Imagination is the root of all civilization. - Hayal gücü, tüm uygarlığın köküdür.

humane
uygar uluslar
civilized nations
Türkisch - Türkisch
Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medenî
Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (insan): "Ona layık, uygar bir eş olmak için bütün aklını seferber ettiği ortadadır."- H. Taner
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük gelişme göstermiş olan, medeni, mütemeddin
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
uygar
Favoriten