skeleton in the cupboard

listen to the pronunciation of skeleton in the cupboard
İngilizce - Türkçe
(deyim) Kirli çamaşır, kişiye utanç verici bir durum
kirli çamaşır
utanç verici sır
(deyim) utanilacak veya aci verecek sir
aile sırrı
İngilizce - İngilizce
A shameful secret
something that one prefers to hide
skeleton in the cupboard