using a permanent marker to color the white thread showing in between the beads

listen to the pronunciation of using a permanent marker to color the white thread showing in between the beads
İngilizce - Türkçe

using a permanent marker to color the white thread showing in between the beads teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

shade
gölge

Christine tüm gün gölgede kaldı, çünkü güneş yanığı olmak istemiyordu. - Christine stayed in the shade all day, because she didn't want to get a sunburn.

Yaşlı bir adam ağacın gölgesinde dinleniyordu. - An old man was resting in the shade of the tree.

shade
{i} gölgelik
shade
{i} renk tonu
shade
fiyat indirmek
shade
donuklaştırmak
shade
gölgeli yer
shade
gölgelendirme
shade
gölge vurmak
shade
gölge (resimde)
shade
gölgelemek
shade
(resimde) gölge
shade
{f} ışıktan korumak
shade
{f} örtmek
shade
{i} koruma
shade
{i} güneş gözlüğü

Tom hep güneş gözlüğü takar. - Tom always wears shades.

shade
{i} ince fark
shade
{i} ton

Grinin birçok tonları var. - There are many shades of gray.

Bu bir araba için gerçekten kırmızının garip bir tonu. - That's a really weird shade of red for a car.

shade
(isim) gölge, gölgelik, ruh, hayalet, siluet, renk tonu, az miktar, nüans, ince fark, koruma, kolay iş, şapka siperi, güneş gözlüğü, stor, panjur, ton
shade
tayf
İngilizce - İngilizce
shade
using a permanent marker to color the white thread showing in between the beads

  Heceleme

  us·ing a per·ma·nent mark·er to col·or the White thread show·ing in be·tween the beads

  Türkçe nasıl söylenir

  yuzîng ı pırmınınt märkır tı kôlır dhi hwayt thred şōîng în bitwin dhi bidz

  Telaffuz

  /ˈyo͞ozəɴɢ ə ˈpərmənənt ˈmärkər tə ˈkôlər ᴛʜē ˈhwīt ˈᴛʜred ˈsʜōəɴɢ ən bēˈtwēn ᴛʜē ˈbēdz/ /ˈjuːzɪŋ ə ˈpɜrmənənt ˈmɑːrkɜr tə ˈkɔːlɜr ðiː ˈhwaɪt ˈθrɛd ˈʃoʊɪŋ ɪn biːˈtwiːn ðiː ˈbiːdz/

  Günün kelimesi

  portal-to-portal