gölgelemek

listen to the pronunciation of gölgelemek
Türkçe - İngilizce
shade
cast a suspicion on
cloud
art to shade in
canopy
to leave in the shade; to overshadow; to shade in
shadow
embower
overshadow
put into the shades
to cast (something) into shadow
shade in
(İnşaat) obscure
overshade
cast a cloud on smth
gölgele
{f} shadow

They hid themselves in the shadows. - Kendilerini gölgelerde sakladılar.

Who is lurking in the shadows? - Kim gölgelerde pusuda bekliyor?

gölgele
{f} shadowing
gölgeleme
shading
gölgeleme
shade
gölgeleme
shaders
gölgele
overshadow

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

gölgeleme
art shading-in
Türkçe - Türkçe
Resimde gölge oluşturmak
Takım oyunlarında karşı takımdaki bir oyuncuyu yakından izlemek, tutmak, markaja almak
Gölgeli duruma getirmek
Bir kimsenin veya bir şeyin değerini azaltmak, sönüklük getirmek
gölgeleme
Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun davranışına engel olma, tutma, markaj
gölgeleme
Gölgelemek işi
gölgelemek