using a permanent marker to color the white thread showing in between the beads

listen to the pronunciation of using a permanent marker to color the white thread showing in between the beads
Englisch - Türkisch

Definition von using a permanent marker to color the white thread showing in between the beads im Englisch Türkisch wörterbuch

shade
gölge

Gölgede biraz dinlenelim. - Let's take a rest in the shade.

Bir ağacın gölgesinde oturdular. - They sat in the shade of a tree.

shade
{i} gölgelik
shade
{i} renk tonu
shade
fiyat indirmek
shade
donuklaştırmak
shade
gölgeli yer
shade
gölgelendirme
shade
gölge vurmak
shade
gölge (resimde)
shade
gölgelemek
shade
(resimde) gölge
shade
{f} ışıktan korumak
shade
{f} örtmek
shade
{i} koruma
shade
{i} güneş gözlüğü

Tom hep güneş gözlüğü takar. - Tom always wears shades.

shade
{i} ince fark
shade
{i} ton

Bu bir araba için gerçekten kırmızının garip bir tonu. - That's a really weird shade of red for a car.

Grinin birçok tonları var. - There are many shades of gray.

shade
(isim) gölge, gölgelik, ruh, hayalet, siluet, renk tonu, az miktar, nüans, ince fark, koruma, kolay iş, şapka siperi, güneş gözlüğü, stor, panjur, ton
shade
tayf
Englisch - Englisch
shade
using a permanent marker to color the white thread showing in between the beads

  Silbentrennung

  us·ing a per·ma·nent mark·er to col·or the White thread show·ing in be·tween the beads

  Türkische aussprache

  yuzîng ı pırmınınt märkır tı kôlır dhi hwayt thred şōîng în bitwin dhi bidz

  Aussprache

  /ˈyo͞ozəɴɢ ə ˈpərmənənt ˈmärkər tə ˈkôlər ᴛʜē ˈhwīt ˈᴛʜred ˈsʜōəɴɢ ən bēˈtwēn ᴛʜē ˈbēdz/ /ˈjuːzɪŋ ə ˈpɜrmənənt ˈmɑːrkɜr tə ˈkɔːlɜr ðiː ˈhwaɪt ˈθrɛd ˈʃoʊɪŋ ɪn biːˈtwiːn ðiː ˈbiːdz/

  Wort des Tages

  alfresco
Favoriten