used as a command to bring soldiers to the attention position

listen to the pronunciation of used as a command to bring soldiers to the attention position
İngilizce - Türkçe

used as a command to bring soldiers to the attention position teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

attention
ilgi

Güzel bir bayanı öperken güvenle araba sürebilen bir sürücü sadece öpücüğe hakettiği ilgiyi vermiyordur. - Any man who can drive safely while kissing a pretty lady is simply not giving the kiss the attention it deserves.

Çocuklar benim ilgimi paylaşırlar. - My children share my attention.

attention
özen

Yaptığın şeye özen göster. - Pay attention to what you're doing.

attention
dikkat

Birçok Avrupalı ​​araştırmacılar on dokuzuncu yüzyılda eski Fars edebiyatı eğitimi almasına rağmen, yeni dünya çağdaş edebiyatımıza dikkat etmiyor. - Although many European researchers have studied ancient Persian literature in the nineteenth century, the new world is not paying attention to our contemporary literature.

Tom dikkat çekmek istemiyordu. - Tom didn't want to attract attention.

attention
{i} ilgilenme

Tom kısa sürede hiç kimsenin onunla ilgilenmediğini fark etti. - Tom soon realized that no one was paying any attention to him.

Erkeklerden hiç biri Mary ile ilgilenmedi. - None of the boys paid any attention to Mary.

attention
hizmet
attention
(Askeri) esas duruş
attention
kayıt
attention
titizlik
attention
dikkat verme

Sürücülerin tafik ışıklarına dikkat vermeleri gerek. - Drivers need to pay attention to the traffic lights.

attention
hazırol yağdayı
attention
{i} kur
attention
{i} iltifat

Kadınlar iltifattan hoşlanırlar. - Women like attention.

Tom Mary'nin iltifatıyla pohpohlandı. - Tom was flattered by Mary's attention.

attention
{i} ask. esas duruş/vaziyet
attention
aşığın sevgilisine gösterdiği ilgi
attention
Attention I Hazır ol I attention span bir kimsenin konu degiştirmeden aynı şeye dikkat edebildiği müddet
attention
meşgul olma
attention
teveccuh
attention
(Askeri) ESAS DURUŞ: Gözler tam ilerde, eller yanlarda, topuklar bitişik, ayak uçları 45 yanlara açık, hazır ve uyanık vaziyette, ayakta dik duruş. At veya araca binmiş, silah taşıyan vesaire şahıslar için de, ayrıca esas vaziyetleri tarif edilmiştir. Bu vaziyette, tam sessizlik ve hareketsizlik esastır. 2. HAZIR OL ! Bu vaziyeti almak için verilen komut
İngilizce - İngilizce
attention
used as a command to bring soldiers to the attention position

  Heceleme

  used as a com·mand to bring soldiers to the at·ten·tion po·si·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  yuzd äz ı kımänd tı brîng sōlcırz tı dhi ıtenşın pızîşın

  Telaffuz

  /ˈyo͞ozd ˈaz ə kəˈmand tə ˈbrəɴɢ ˈsōlʤərz tə ᴛʜē əˈtensʜən pəˈzəsʜən/ /ˈjuːzd ˈæz ə kəˈmænd tə ˈbrɪŋ ˈsoʊlʤɜrz tə ðiː əˈtɛnʃən pəˈzɪʃən/

  Günün kelimesi

  plenipotentiary