unfailing

listen to the pronunciation of unfailing
İngilizce - Türkçe
{s} bitmez tükenmez
{s} güvenilir
bitmez
hiç eksilmez
azalmaz
sonsuz
tükenmez
{s} şaşmaz
zayıflamayan
{s} eksik olmaz
sadık/bitmeyen
{s} yorulmaz
muhakkak
hiç eksilmeyen, her zaman var olan (bir nitelik): She embarked upon the task with her unfailing enthusiasm. Hiç eksilmeyen şevkiyle işe
{s} yanılmaz
{s} 1. hiç eksilmeyen, her zaman var olan (bir nitelik): She embarked upon the task with her unfailing enthusiasm. Hiç eksilmeyen şevkiyle işe
sadakatli
unfailinglydaima
hiç eksilmeyen
inexhaustible
tükenmez

Sevilmek, tüketilmektir. Sevmek tükenmez yağ ile ışık vermektir. Sevilmek, varlığı durdurmak, sevmek katlanmaktır. - To be loved is to be consumed. To love is to give light with inexhaustible oil. To be loved is to stop existing, to love is to endure.

infallible
yanılmaz

Bu korumalar yanılmaz mı? - Are these guards infallible?

Kendinin yanılmaz olduğuna inanıyor. - He believes himself to be infallible.

changeless
değişmeyen
unfailingly
daima
unfailingly
mizacı
changeless
{s} hiç değişmeyen
changeless
changelessness değişmezlik
changeless
changelessly değişmeyerek
changeless
biteviye
changeless
{s} sabit
changeless
{s} değişmez
inexhaustible
yorulmayarak
inexhaustible
{s} yorulmaz
inexhaustible
{s} bitmez tükenmez
inexhaustible
{s} bitip tükenmez
inexhaustible
inexhaustiblybitip tükenmeden
unfailingly
muhakkak
unfailingly
eksiksiz biçimde
İngilizce - İngilizce
inexhaustible
changeless
infallible
{a} not missing, abiding, certain, true
not liable to failure; "a foolproof identification system"; "the unfailing sign of an amateur"; "an unfailing test"
If you describe someone's good qualities or behaviour as unfailing, you mean that they never change. He had the unfailing care and support of Erica, his wife He continued to appear in the office with unfailing regularity thereafter. + unfailingly un·fail·ing·ly He was unfailingly polite to customers Foreigners unfailingly fall in love with the place. always there, even in times of difficulty or trouble unfailing help/support etc
unceasing; "unfailing loyalty"; "unfailing good spirits"; "unflagging courtesy"
always able to supply more; "an unfailing source of good stories"; "a subject of unfailing interest"
always able to supply more; "an unfailing source of good stories"; "a subject of unfailing interest
Not failing; not liable to fail; inexhaustible; certain; sure
unceasing; "unfailing loyalty"; "unfailing good spirits"; "unflagging courtesy" always able to supply more; "an unfailing source of good stories"; "a subject of unfailing interest
{s} not failing, reliable; endless; infallible, not making mistakes
unfailingly
in an unfailing manner
unfailingly
without fail
unfailing