trow

listen to the pronunciation of trow
İngilizce - Türkçe
düşünmek
sanmak
inanmak
zannetmek
troll
J.R.R. Tolkien'in Orta Dünya'sında yer alan çok kuvvetli, iri ve kıt zekalı insansı yaratıklar
troll
suda oltayı çekerek balık tutmak
troll
{f} yüksek sesle şarkı söyle
troll
yüksek sesle şarkı şöyle(mek)
troll
{f} oltayla balık tutmak
troll
{i} mağaralarda/tepelerde bulunduğu farzolunan dev/cüce
troll
{f} oltayı suda sürükleyerek balık tutmak
troll
{i} trol

Tom sadece trollüyor. - Tom is just trolling.

Tatoeba'da çok fazla Türk trolü var gibi görünüyor. - Seems like there are too many Turkish trolls on Tatoeba.

troll
bir işi tekrar tekrar yapma
troll
nakarat
troll
{i} olta yemi
troll
yüksek sesle veya serbestçe şarkı okumak
troll
{f} birkaç sesle şarkı söylemek
troll
{i} muzip cüce
troll
tekrar
troll
döndürmek
troll
birbirini takip eden birkaç sesle şarkı söylemek
troll
{f} bağıra bağıra şarkı söylemek
İngilizce - İngilizce
Any of several flat-bottomed sailing boats used for fishing or for carrying bulk goods
troll
To trust or believe
trust or faith
To have confidence in, or to give credence to
{v} to imagin, think, conceive, suppose
To believe; to trust; to think or suppose
It is used in spearing fish
A boat with an open well amidships
trow