trivium

listen to the pronunciation of trivium
İngilizce - Türkçe
(Latin) üç yol ağzı
önemsiz şey
ortaçağ üniversitelerinde ilk dört seneyi teşkil eden dilbilgisi ile belâgat ve mantık
liberal
(Politika, Siyaset) alicenap
liberal
(Ticaret) özgürlükçü

O, özgürlükçü bir terbiye aldı. - He's had a liberal upbringing.

Senatör Kerry bir özgürlükçü olarak kabul edildi. - Senator Kerry was considered a liberal.

liberal
liberalizm

Ben liberalizme inanmıyorum. - I do not believe in liberalism.

Ben liberalizmin hayranım. - I'm a fan of liberalism.

liberal
{i} özgürlükçü kimse
liberal
cömert

O parası ile cömerttir ve bir sürü hediyeler alır. - He is liberal with his money and buys a lot of presents.

liberal
erkinci
liberal
geniş görüşlü
liberal
liberal arts fen veya tarih ve felsefe gibi yüksek ilimler
liberal
açık fikirli,liberal
liberal
{s} bol
liberal
{s} serbest fikirli
liberal
mükrim
liberal
{s} özgür düşünceli
liberal
{i} liberal
liberal
{s} serbest

Sığır serbestleştirilmesinin kesin sonucu ortaya çıkmadan önce dört yıl olacak. - It will be four years before the definite result of beef liberalization emerges.

liberal
{s} açık fikirli, geniş gönüllü
liberal
serbest düşünceli
liberal
hür fikirli parti azası
İngilizce - İngilizce
The lower division of the liberal arts; grammar, logic and rhetoric
liberal
The three " liberal" arts, grammar, logic, and rhetoric; being a triple way, as it were, to eloquence
The three
The three anterior ambulacra of echinoderms, collectively
arts, grammar, logic, and rhetoric; being a triple way, as it were, to eloquence
{i} (during the Middle Ages) three lowest of the seven liberal arts (grammar, rhetoric, and logic)
trivium