topak

listen to the pronunciation of topak
Türkçe - İngilizce
(Mühendislik) pellet
{i} dollop
lump

His lumpy bed looked like the cratered surface of the moon. - Onun topaklı yatağı ayın kraterli yüzeyi gibi görünüyordu.

This pillow is too lumpy. - Bu yastık çok topaklı.

chunk
metallurgy pellet
clew
knurl
cob
hunch
lump; pellet
clue
fetlock, projection on the back of an animal's leg just above the hoof
prov. wineglass
round mass, ball, lump (of dough, clay, etc.)
prov. bottle
glob
(şeker vb.) pulp
nub
(Gıda,Tıp) aggregate
cluster
floc
cake
sinter
{i} wad
bolus
topak gibi
lumpish
topak kömür
lump coal
topak kırıcı
sugar breaker
topak topak
chunky
topak şeklinde
tussocky
renkli topak
(Biyokimya) chromatid
nemli topak
(Denizbilim) moist pellet
çiğnenerek topak topak olmak
(toprak) poach
Türkçe - Türkçe
topak