hayvanlarda, parmakların ardında topuğu andıran çıkıntı. şişe veya kadeh

listen to the pronunciation of hayvanlarda, parmakların ardında topuğu andıran çıkıntı. şişe veya kadeh
Türkçe - Türkçe
topak
hayvanlarda, parmakların ardında topuğu andıran çıkıntı. şişe veya kadeh

    Heceleme

    hay·van·lar·da, par·mak·la·rın ar·dın·da to·pu·ğu an·dı·ran çı·kın·tı. şi·şe ve·ya ka·deh

    Telaffuz

    Günün kelimesi

    picaresque