to warn; to advise that caution is warranted

listen to the pronunciation of to warn; to advise that caution is warranted
İngilizce - Türkçe

to warn; to advise that caution is warranted teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

caution
{i} dikkat

Her şey en büyük dikkatle yapılmalı. - Everything should be done with the greatest caution.

Dikkat, kapılar şimdi kapanıyor. - Caution, the doors are now closing!

caution
{i} uyarı

O beni benim sağlığıma karşı dikkatsiz olmama karşı uyarıda bulundu. - He cautioned me against being careless of my health.

caution
{f} uyarmak
caution
{i} sakınma
caution
{f} ihtar etmek
caution
ihtar vermek
caution
ikaz etmek
caution
{i} teminât
caution
cautionary uyarıcı
caution
uyar

O beni benim sağlığıma karşı dikkatsiz olmama karşı uyarıda bulundu. - He cautioned me against being careless of my health.

Onu geç kalmaya karşı uyardım. - I cautioned him against being late.

caution
eski
caution
{i} uyarma
caution
{f} tembih etmek
caution
{f} dikkatini çekmek
caution
dikkat,v.uyar: n.uyarı
caution
{i} garip şey
caution
{i} uyarma, ikaz
İngilizce - İngilizce
caution
to warn; to advise that caution is warranted