uyar

listen to the pronunciation of uyar
Türkçe - İngilizce
stimulate

Knowledge of foreign languages stimulates brain activity. - Yabancı dil bilgisi, beyin etkinliğini uyarır.

(Bilgisayar) alert with
{f} stimulated
adaptive
(Bilgisayar) notify

Ladies and gentlemen, please notify the people to stop contributing to global warming and use nature-friendly equipment. - Bayanlar ve baylar, lütfen insanları küresel ısınmaya katkıda bulunmayı bırakmaları ve doğa dostu ekipmanlar kullanmaları için uyarın.

it works
I'm easy
{f} alert

Tom alerted the authorities. - Tom yetkilileri uyardı.

The tsunami alert was cancelled. - Tsunami uyarısı iptal edildi.

{f} stimulating

I find it very stimulating. - Onu çok uyarıcı buluyorum.

I had a very stimulating conversation with Tom. - Tom'la çok uyarıcı bir konuşma yaptım.

expostulate
alert to
warn

I cannot, however, neglect his warning. - Fakat onun uyarısını ihmal edemem.

A very brief warning or explanation is enough for an intelligent person. - Çok kısa bir uyarı veya açıklama akıllı bir kişi için yeterlidir.

{f} alarm
excite
{f} excited
actuate
alertto
caution

I cautioned him against being late. - Onu geç kalmaya karşı uyardım.

Sami cautioned Layla to stay away from Farid. - Sami, Leyla'yı Ferit'ten uzak durması için uyardı.

bana uyar
it suits me
bana uyar
that's fine with me
birbirine uyar
interchangeable
Türkçe - Türkçe

uyar teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

tomris uyar
ipek ve Bakır, Diz Boyu Papatyalar, Yürekte Bukağı gibi öykü kitaplarıyla da tanınan ve geçenlerde 62 yaşındayken ölen yazarımız
uyar