to view and examine officially

listen to the pronunciation of to view and examine officially
İngilizce - Türkçe

to view and examine officially teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

inspect
denetlemek
inspect
{f} teftiş etmek
inspect
tesellüm
inspect
(Kanun) murakabe etmek
inspect
nezaret etmek
inspect
gözden geçirmek
inspect
incelemek

Boğazımı incelemek için bir el feneri kullanırım. - I use a flashlight to inspect my throat.

O, bu şehrin sanayisini incelemek için yakında buraya gelecek. - He will come here soon to inspect the industry of this town.

inspect
teftiş et
inspect
{f} muayene etmek
inspect
{f} yoklamak
inspect
teftiş
inspect
incele,teftiş et
inspect
denetle

Sami'nin arabası araştırmacılar tarafından denetlendi. - Sami's car was inspected by investigators.

Haftada bir kez anne oğlunun odasını denetler. - Once a week, the mother inspects her son's room.

inspect
{f} kontrol etmek
inspect
yoklama
İngilizce - İngilizce
inspect
to view and examine officially

  Heceleme

  to view and ex·am·ine of·fi·cial·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  tı vyu ınd îgzämîn ıfîşıli

  Telaffuz

  /tə ˈvyo͞o ənd əgˈzamən əˈfəsʜəlē/ /tə ˈvjuː ənd ɪɡˈzæmɪn əˈfɪʃəliː/