tesellüm

listen to the pronunciation of tesellüm
Türkçe - İngilizce
Türkçe - Türkçe
Verilen bir şeyi alma, teslim alma
(Osmanlı Dönemi) Ağzını yaşmaklama
(Hukuk) Teslim alma
(Osmanlı Dönemi) Çentik çentik olma, diş diş olma. Gedik olma
TESELLÜM KONİŞİMENTOSU
(Hukuk) Yükletenin onamıyla malların belli bir limana gönderilmek veya gemiye yüklenmek üzere teslim alındığı kaydını içeren konişmento
TESELLÜM İLMUHABERİ
(Hukuk) Birşeyin teslim alındığına ilişkin olarak verilen alındı belgesi
TESLİM TESELLÜM
(Hukuk) Teslim etme ve teslim alma;alıp verme;verme kabul etme
teslim tesellüm
Verme ve alma
tesellüm