to touch or kiss lovingly; to fondle

listen to the pronunciation of to touch or kiss lovingly; to fondle
İngilizce - Türkçe

to touch or kiss lovingly; to fondle teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

caress
{f} okşamak
caress
{f} kucaklamak
caress
sıvazlamak
caress
öpme
caress
{i} okşayış
caress
öpmek
caress
{f} okşa

Güneş onun vücudunu okşadı. - The sun caressed his body.

Oğlan kızın çenesini okşadı ve yanağından öptü. - The boy caressed the girl's chin and kissed her cheek.

caress
{i} kucaklama
caress
okşa/öp
caress
caressingly kucaklayarak
caress
{f} sevmek
caress
{i} okşama
caress
okşama/öpücük
İngilizce - İngilizce
caress
to touch or kiss lovingly; to fondle