to set up or mark off using a template

listen to the pronunciation of to set up or mark off using a template
İngilizce - İngilizce
template
to set up or mark off using a template

  Heceleme

  to SET up or mark off us·ing a tem·plate

  Türkçe nasıl söylenir

  tı set ʌp ır märk ôf yuzîng ı templeyt

  Telaffuz

  /tə ˈset ˈəp ər ˈmärk ˈôf ˈyo͞ozəɴɢ ə ˈtemplāt/ /tə ˈsɛt ˈʌp ɜr ˈmɑːrk ˈɔːf ˈjuːzɪŋ ə ˈtɛmpleɪt/

  Günün kelimesi

  googol