gabari

listen to the pronunciation of gabari
Türkçe - İngilizce
template; gauge
transport loading gauge
gauge
templet
template
Türkçe - Türkçe
Bazı eşyaya verilmesi gereken boyutları, yan görüşü çizmeye, hazırlamaya veya denetlemeye yarayan örnek
Bir binanın, yöre imar dairesinin öngördüğü azami yüksekliği
Alt geçitlerin zeminden olan geçit yüksekliği
Motorlu veya motorsuz taşıtların köprü vb. altından rahatça geçebilmeleri için en yüksek boyutları belirten ölçüler
Kara nakil vasıtalarındaki yükün yükseklik ölçüsü
Bir binanın yöre imar dairesinin öngördüğü azami yüksekliği
Bir yapının Belediyece öngörülen yüksekliği
Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği
Taşıtlarda yükün yükseklik ölçüsü
GABARİ
(Osmanlı Dönemi) Fr. Kara nakil vasıtalarındaki yükün yükseklik ölçüs
gabari