to run away; to escape

listen to the pronunciation of to run away; to escape
İngilizce - Türkçe

to run away; to escape teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

flee
{f} kaçmak

Brown ve arkadaşları kaçmak zorunda bırakıldılar. - Brown and his friends were forced to flee.

flee
{f} terketmek
flee
gözden kaybolmak
flee
firar etmek
flee
kaç

Berlin duvarı Doğudaki Almanların Batıya kaçmasını engellemek için inşa edilmiştir. - The Berlin wall was built to prevent East Germans from fleeing to the West.

Onun kaçması için bir sebep yok. - There is no reason for her to flee.

flee
{f} aceleyle çıkmak
flee
{f} akıp gitmek
flee
{f} (fled) kaçmak; firar etmek
flee
güzden kaybolmak
flee
{f} sıvışmak
flee
flee kaç
flee
{f} kaçınmak
flee
{f} tüymek
flee
bırakmak
flee
slang tüymek
flee
gelip geçmek
İngilizce - İngilizce
flee
to run away; to escape