to regard with wonder or astonishment; to view with surprise; to marvel at

listen to the pronunciation of to regard with wonder or astonishment; to view with surprise; to marvel at
İngilizce - Türkçe

to regard with wonder or astonishment; to view with surprise; to marvel at teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

admire
{f} hayran kalmak
admire
hayranlık duymak
admire
{f} takdir etmek

Onun cesaretini takdir etmekten başka bir şey yapamazsın. - You can't do anything other than admire his courage.

admire
{f} çok beğenmek
admire
takdir et

Seni her zaman çok takdir ettim. - I've always admired you a lot.

Onun cesaretini takdir etmekten başka bir şey yapamazsın. - You can't do anything other than admire his courage.

admire
gıpta etmek
admire
hayran olmak

Tom'un sabrına hayran olmaktan kendimi alamadım. - I couldn't help but admire Tom's perseverance.

admire
hayranlık beslemek
admire
{f} hayran hayran bakmak
admire
beğenmek
admire
hayran ol

Tom Mary'nin cesaretine hayran oldu. - Tom admired Mary's courage.

En çok hayran olduğum romancıdır. - He's the novelist I admire the most.

İngilizce - İngilizce
admire
to regard with wonder or astonishment; to view with surprise; to marvel at