to put in mind; to remind (also used reflexively)

listen to the pronunciation of to put in mind; to remind (also used reflexively)
İngilizce - Türkçe

to put in mind; to remind (also used reflexively) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

remember
{f} anmak
remember
hatırlamak

İsimleri hatırlamakta hep zorlanırım. - I always have trouble remembering names.

Onun adını hatırlamak çok zordur. - His name is very difficult to remember.

remember
selam
remember
{f} hatırda tutmak
remember
hatıra
remember
(Bilgisayar) unutmayın

Lütfen mektubu postalamayı unutmayın. - Please remember to mail the letter.

Japonya'da araba sürdüğünüzde soldan gitmeyi unutmayın. - When you drive in Japan, remember to keep to the left.

remember
hatırlama

Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamak önemlidir. - It is important to remember who your friends are.

O olayı hatırlaman için çok yaşlı olmana gerek yok. - You don't have to be very old to remember that event.

remember
Remember me toBenden selam söyleyin
remember
aklına gelmek
remember
(to ile) -den selam götürerek
remember
(armağan/bahşiş/vb.) vermek
remember
-in selamını söylemek
remember
unutmamak

Yarın bu kitabı satın almayı unutmamak zorundayım. - I have to remember to buy this book tomorrow.

Bütün yapman gereken, bu üç basit adımı unutmamak. - All you need to do is remember these three very simple steps.

remember
{f} yâdetmek
remember
(fiil) hatırlamak, anımsamak, hatırda tutmak, anmak, düşünmek, yâdetmek, aklında tutmak, ihmal etmemek
remember
remembrancerhatırlatıcı şey veya kimse
remember
yad etmek
remember
{f} ihmal etmemek
remember
zihin
İngilizce - İngilizce
remember

Her set gaze gathered.

to put in mind; to remind (also used reflexively)