to pretend to possess; to take in appearance

listen to the pronunciation of to pretend to possess; to take in appearance
İngilizce - Türkçe

to pretend to possess; to take in appearance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

assume
farzetmek
assume
varsaymak

Sanırım Tom'un yarın burada olmayacağını varsaymak güvenlidir. - I think it's safe to assume Tom won't be here tomorrow.

assume
üstlenmek
assume
{f} saymak

Tatoeba külliyatındaki tüm cümleleri, dil eğitimi için doğru ve uygun saymak tehlikelidir. - It's dangerous to assume that all of the sentences in the Tatoeba Corpus are correct and suitable for language study.

assume
{f} sanmak
assume
(Askeri) Üstüne almak, yüklenmek
assume
{f} üstüne almak
assume
ele geçirmek
assume
gerçek saymak
assume
hayali
assume
üzerine almak
assume
{f} hükmetmek
assume
{f} 1. farzetmek, varsaymak: You're assuming too much where Eralp's concerned. Eralp'in öyle yapacağını farzetmekle pekâlâ yanılmış
assume
var olduğunu kabul etmek
assume
yakıştırmak
assume
yetkisi olmadan bir vazifeyi üstüne almak
assume
takma

Tom takma bir isim altında seyahat etti. - Tom traveled under an assumed name.

assume
{f} takınmak
assume
farzet,varsay
assume
sormak

Sanırım bana Tom hakkında soru sormak için buradasın. - I assume you're here to ask me about Tom.

İngilizce - İngilizce
assume
to pretend to possess; to take in appearance