hayali

listen to the pronunciation of hayali
Türkçe - İngilizce
imaginary

I don't believe that Santa Claus is imaginary. - Noel Babanın hayali olduğuna inanmıyorum.

Mary has an imaginary friend. - Mary'nin hayali bir arkadaşı var.

visionary
faerie
fictitious

Centrifugal force is a fictitious force. - Santrifüj kuvveti hayali bir kuvvettir.

Come on, how often do you think a fictitious character needs to change clothes? - Hadi, hayali bir karakterin ne sıklıkta giysileri değiştirmesi gerektiğini düşünüyorsun?

imaginative
aerial
airy
illusive
romantic
fictive
fantastic, imaginary
imaginary, fantastic
unreal
illusory
cardboard box
ham impossible scheme, wild idea
delusive
fantastical
faery
fanciful
fictional
phantom
fantastic
chimerical
puppeteer (of a shadow show)
phantasmal
ideal
insubstantial
chimeric
fabulous
fabled
notional
dreamlike
spectral
imaginery
fıctıonal
aeriform
delusion
assume
{s} unsubstantial
assumed
myth
utopian
{s} subjective
hayalî
visionary
hayali karate
karate dream
Hayali bir avrupa ülkesi
Ruritania
hayali altın şehir
El Dorado
hayali cennet
Shangri-la
hayali görüntü
phantom
hayali görüntü
phantasm
hayali görüntü
phantasmata
hayali hikâyeler yazan kimse
fabulist
hayali işlerle meşgul
otherworldly
hayali oyuncu
(iskambil) dummy
hayali plan
castles in the air
hayali plan
castles in spain
hayali yer
cloud cuckooland
hayali çek
(Ticaret) bogus check
hayali şey
bubble
hayali şey
myth
düş ile ilgili, hayalî
about falling, dream
bir toptan hedefe uzanan hayali düz hat
(Askeri) gun-target line
favori hayali karakter
favorite fictional character
kısmen hayali
semifictional
kısmen hayali olarak
semifictionally
çocukluktan kalma ana ve baba hayali
imago
Türkçe - Türkçe
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
Karagöz oynatan kimse, hayalci, karagözcü
(Osmanlı Dönemi) hayale âit, hayalle ilgili
HAYALÎ
(Osmanlı Dönemi) Hayal, yahut halk dili ile "Karagöz" oynatanlar
HAYALÎ
(Osmanlı Dönemi) Hayale âit. Hayale mensub ve müteallik
hayali ihracat
Mal ihraç ediyormuş gibi göstererek alınan fatura karşılığının vergi iadesini haksız olarak devletten tahsil etme
İngilizce - Türkçe

hayali teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

visionary ileriyi gören, görüs gücü olan; düssel, hayali
hayalci, hayalperest
hayali