hayali

listen to the pronunciation of hayali
Türkçe - İngilizce
imaginary

Dragons are imaginary animals. - Ejderhalar hayali hayvanlardır.

The dragon is an imaginary creature. - Ejderha hayali bir yaratıktır.

visionary
fictitious

Centrifugal force is a fictitious force. - Santrifüj kuvveti hayali bir kuvvettir.

Come on, how often do you think a fictitious character needs to change clothes? - Hadi, hayali bir karakterin ne sıklıkta giysileri değiştirmesi gerektiğini düşünüyorsun?

faerie
cardboard box
unreal
fantastical
faery
fanciful
delusive
fantastic
insubstantial
chimerical
ideal
phantasmal
puppeteer (of a shadow show)
fictional
ham impossible scheme, wild idea
fictive
illusory
aerial
airy
imaginative
romantic
illusive
fantastic, imaginary
imaginary, fantastic
phantom
chimeric
fabulous
dreamlike
notional
spectral
fabled
imaginery
fıctıonal
assume
aeriform
{s} unsubstantial
assumed
delusion
myth
utopian
{s} subjective
hayalî
visionary
hayali karate
karate dream
Hayali bir avrupa ülkesi
Ruritania
hayali altın şehir
El Dorado
hayali cennet
Shangri-la
hayali görüntü
phantasmata
hayali görüntü
phantasm
hayali görüntü
phantom
hayali hikâyeler yazan kimse
fabulist
hayali işlerle meşgul
otherworldly
hayali oyuncu
(iskambil) dummy
hayali plan
castles in the air
hayali plan
castles in spain
hayali yer
cloud cuckooland
hayali çek
(Ticaret) bogus check
hayali şey
bubble
hayali şey
myth
düş ile ilgili, hayalî
about falling, dream
bir toptan hedefe uzanan hayali düz hat
(Askeri) gun-target line
favori hayali karakter
favorite fictional character
kısmen hayali
semifictional
kısmen hayali olarak
semifictionally
çocukluktan kalma ana ve baba hayali
imago
Türkçe - Türkçe
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
Karagöz oynatan kimse, hayalci, karagözcü
(Osmanlı Dönemi) hayale âit, hayalle ilgili
HAYALÎ
(Osmanlı Dönemi) Hayal, yahut halk dili ile "Karagöz" oynatanlar
HAYALÎ
(Osmanlı Dönemi) Hayale âit. Hayale mensub ve müteallik
hayali ihracat
Mal ihraç ediyormuş gibi göstererek alınan fatura karşılığının vergi iadesini haksız olarak devletten tahsil etme
İngilizce - Türkçe

hayali teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

visionary ileriyi gören, görüs gücü olan; düssel, hayali
hayalci, hayalperest
hayali