to pardon, to waive any negative feeling or desire for punishment

listen to the pronunciation of to pardon, to waive any negative feeling or desire for punishment
İngilizce - Türkçe

to pardon, to waive any negative feeling or desire for punishment teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

forgive
bahşetmek
forgive
affeylemek
forgive
bağışlamak
forgive
geçirmek
forgive
affet

Yanlışlıkla mektubunu açtığım için lütfen beni affet. - Please forgive me for opening your letter by mistake.

Günah işlediğim için beni affet Tanrım. - Forgive me Father for I have sinned.

forgive
{f} affetmek

Tom, onu terkettiği için babasını affetmek istiyor. - Tom wants to forgive his father for abandoning him.

Her şeyi anlamak her şeyi affetmektir. - To understand all is to forgive all.

forgive
mağfiret
forgive
bağışlanma

Tom bağışlanma için Mary'ye yalvardı. - Tom begged Mary for forgiveness.

Tom muhtemelen bunu yaptığı için bağışlanmayacak. - Tom won't likely be forgiven for doing that.

forgive
forgiving affeden
forgive
bağışlama

Tom, Tanrı'dan kendisini bağışlamasını istedi. - Tom asked God to forgive him.

forgive
{f} kusuruna bakmamak
forgive
{f} (for.gave, --n) affetmek, bağışlamak
forgive
forgiveness af
forgive
forgivingly affederek
forgive
merhametli
forgive
{f} silmek
forgive
forgivable affedilebilir
forgive
forgivingness affetme hasleti
İngilizce - İngilizce
forgive
to pardon, to waive any negative feeling or desire for punishment