to moisten

listen to the pronunciation of to moisten
İngilizce - Türkçe

to moisten teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

moist
{s} nemli

Hava yumuşak ve toprak nemli. - The air is soft, the soil moist.

Bana nemli bir havlu getirin. - Bring me a moist towel.

moisten
nemlendirmek
moist
{s} rutubetli
moisten
nemlen/nemlendir
moist
tenli
moist
sulak
moisten
nemlendirilmiş
moisten
ıslatmak
moisten
rutubetlendirmek
moisten
nemlendir

Tom dudaklarını nemlendirdi. - Tom moistened his lips.

Yağmur yağar ve ağaçları nemlendirir. - The rain falls and moistens the trees.

moist
{s} ıslak
moist
yaşlı moistnessnemlilik
moist
rutubet

Bu ürünü küvet, lavabo, duş, yüzme havuzu ya da su ve rutubetin olduğu başka herhangi bir yerin yanında kullanmayınız. - Do not use this product near a bathtub, sink, shower, swimming pool, or anywhere else where water or moisture are present.

moist
{s} yaşlı (göz)
moist
{s} sulu

Hindi nemli ve suluydu. - The turkey was moist and juicy.

moisten
nemlenmek
moisten
ıslanmak
İngilizce - İngilizce
to moisten