to soften by making moist; to make tender

listen to the pronunciation of to soften by making moist; to make tender
İngilizce - Türkçe

to soften by making moist; to make tender teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

moisten
{f} nemlendirmek
moisten
nemlen/nemlendir
moisten
nemlendirilmiş
moisten
ıslatmak
moisten
nemlendir

Yağmur yağar ve ağaçları nemlendirir. - The rain falls and moistens the trees.

Mary dudaklarını nemlendirdi. - Mary moistened her lips.

moisten
rutubetlendirmek
moisten
{f} nemlenmek
moisten
ıslanmak
İngilizce - İngilizce
moisten
to soften by making moist; to make tender