to make worse

listen to the pronunciation of to make worse
İngilizce - Türkçe

to make worse teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

worsen
{f} kötüleşmek

Tom'un durumu kötüleşmektedir. - Tom's condition is worsening.

worsen
{f} daha da kötü olmak
worsen
kötüye gitmek

Tom'un durum kötüye gitmektedir. - Tom's condition is worsening.

worsen
daha kötü bir hale getirmek
worsen
daha kötü olmak
make worse
kötüleştir
worsen
kötüleştir
worsen
daha da kötüleşmek
worsen
daha da kötüleştirmek
worst
en kötü

Tom, kendisinin en kötü düşmanı. - Tom is his own worst enemy.

En kötüsü için hazır olmalısınız. - You should be ready for the worst.

make worse
(Fiili Deyim ) daha beter etmek
make worse
kötüleştirmek
worsen
{f} daha kötü olmak, kötüleşmek, kötüye gitmek; (hasta) kötüleşmek; daha kötü bir hale getirmek, kötüleştirmek
worsen
kötüleş/kötüleştir
worsen
{f} beter etmek
worsen
{f} kötüleştirmek
worsen
{f} gerilemek
worst
en kötü şey

Yazla ilgili en kötü şey sıcaklık. - The worst thing about summer is the heat.

En kötü şey gerçekleşti. - The worst thing happened.

worst
en kötü şekilde

Bize en kötü şekilde ihanet edenler her zaman bizim için gözde olanlardır. - Those who betray us in the worst way are always those who are dearest to us.

worst
en kötü biçimde
worst
üstün gelmek
İngilizce - İngilizce
worsen
worst
Aggravate
to make worse