taklitçi

listen to the pronunciation of taklitçi
Türkçe - İngilizce
copycat
imitator, copier
impersonator
ape
mime
copyist
imitator; mimic, copy-cat
mimic, person who is good at mimicking or mocking
affected
forger
mimic
(someone) who imitates or copies
(someone) who is good at mimicking or mocking
imitator
epigone
mimetic
apish
impersonate

This fraud impersonated a doctor. - Bu taklitçi bir doktoru taklit etti.

This imposter impersonated a doctor. - Bu taklitçi bir doktoru taklit etti.

affecting
Türkçe - Türkçe
Bir şeyin benzerini yapan kimse
Birinin veya bir şeyin davranışlarını, konuşmalarını tekrarlayarak eğlendiren kimse, mukallit
Birinin yaptıklarını, davranışlarını aynen yapmaya çalışan kimse
mukallit
maymun
taklitçi