to make right, correct, measure, purify by distillation or sublimation

listen to the pronunciation of to make right, correct, measure, purify by distillation or sublimation
İngilizce - Türkçe

to make right, correct, measure, purify by distillation or sublimation teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rectify
{f} elek. (dalgalı akımı) doğru akıma çevirmek
rectify
{f} düzeltmek

Öğretmenler öğrencilerinin kağıtlarındaki aynı hataları tekrar tekrar düzeltmekten bıkmış olmalı. - Teachers must get tired of rectifying the same mistakes over and over again in their students' papers.

rectify
{f} doğrultmak
rectify
damıtmak
rectify
rektifıye etmek
rectify
ıslah
rectify
arıtmak
rectify
dalgalı akımı doğru akıma çevirmek
rectify
{f} damıtarak arıtmak
rectify
{f} uzunluğunu ölçmek (eğri)
rectify
doğrult,düzelt
rectify
(Avrupa Birliği) düzeltmek, tashih etmek
rectify
{f} tasfiye etmek
rectify
uzunluğunu ölçmek
rectify
{f} doğru akıma çevirmek
rectify
{f} taşlamak
İngilizce - İngilizce
{v} rectify
to make right, correct, measure, purify by distillation or sublimation

    Heceleme

    to make right, correct, measure, pu·ri·fy by dis·til·la·tion or sub·li·ma·tion

    Telaffuz