ıslah

listen to the pronunciation of ıslah
Türkçe - İngilizce
{i} reclamation
correctional
correction; reform
improvement
reform

These boys ought to be sent to a reform school. - Bu çocukların bir ıslahevine gönderilmeleri gerekir.

We should reform this law. - Bu yasayı ıslah etmeliyiz.

improvement; betterment; amelioration; melioration
melioration
improvement, reform, betterment, amelioration
breeding
recovery
reclaim
rectify
improve
amendment
amends
amelioration
{i} chastening
rehabilitates
redress
correct
ıslah etmek
improve
ıslah etme
improvement
ıslah edici
corrective
ıslah edici önlem
corrective measure
ıslah edici şey
corrective
ıslah edilebilir
reclaimable
ıslah etmek
1. to improve, remove the defects or drawbacks (of). 2. to reform, discipline. 3. to retrain (a horse that's been badly trained)
ıslah etmek
reform
ıslah etmek
bowdlerize
ıslah etmek
chasten
ıslah etmek
reclaim
ıslah etmek
grade up
ıslah etmek
to improve, to better, to redress, to chasten
ıslah istasyonu breeding station
(for plants or animals)
ıslah olmak
to reform, to better, to improve, to mend one's ways
ıslah olmak
to reform, change one's ways
ıslah olmayan
unamended
ıslah olmaz
past redemption
ıslah olmaz
beyond redemption
ıslah olmaz
incorrigible

You are difficult and incorrigible. - Sen zor ve ıslah olmazsın.

ıslah olmaz
irreclaimable
ıslah olmuş
reformed
Islah
remediation
itiraf edilmiş bir suç yarı ıslah edilmiş demektir
(Atasözü) A fault confessed is half-redressed
Allah ıslah etsin
May God mend his ways
Allah ıslah etsin
may God reform him
Islah
adjust
suçluları ıslah etme ile ilgili
penitentiary
sınırlı ıslah
(Tarım) narrow breeding
zeolit ıslah
zeolite treatment
ıslah